Beklenen Sonuçlar

Erken okuryazar becerisi kazandırmak, Öyküleştirip yaparak-yaşayarak öğrenmek, Çeşitli problemlere akılcı çözümler üretmek, Twinspace ve web 2.0 araçlarını aktif kullanmak, Sosyal medyanın aktif kullanılması ile projenin yaygınlaştırılmasını sağlamak, Her çocuğa bir ağacı türüne ve özelliklerine göre yakından tanıtmak, Her çocuğun bir ağacının olmasını sağlamak, Belirli bir alanı ağaçlandırmak, Farklı kültürel özellikteki akranları ile olumlu ilişkiler geliştirebilmek, Çevreyi keşfetmek için yenilikçi, aktif, paylaşımcı, işbirlikçi, iletişim kuran ve yaygınlaştırma becerisine sahip, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek.

To gain early literacy skills, Learning by narrating and doing-living, To produce rational solutions to various problems, Using Twinspace and web 2.0 tools actively, To make the project popular with the active use of social media, Introducing each child a tree according to its type and characteristics, To ensure that every child has a tree.