Çalışma Süreci

7.12.2020 de başlayıp 31.03.2021 de bitirilmesi, Storyline plan ünitesinin bölümlerindeki sahne, karakterler, günlük yaşam, toplum, olaylar, kutlama ve değerlendirmede müfredat entegrasyonuna, disiplinler arası olmasına özen gösterilmesi, Eğitim uygulamalarında atölye ortamı yaratılarak keyifli hale getirilmesi, Kamu kuruluşları ve ortaklarla işbirliği halinde olunması, Proje dışındaki sınıfların,okulların projeye katılımının sağlanması, Sosyal medyanın, Web 2 araçlarının etkin kullanılması, yaygınlaştırılması, Belirlenen bir alanın ağaçlandırılması.

Starting on 07.12.2020 and ending on 31.03.2021, Taking care to integrate the curriculum and be interdisciplinary in the stage, characters, daily life, society, events, celebration and evaluation in the parts of the storyline plan unit, Creating a workshop environment in educational practices and making them enjoyable, Cooperating with public institutions and partners, Ensuring the partici