Storyline Senaryom

Yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı olan Storyline (öyküleştirme) Türkiye’ de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu yaklaşımla oluşturulan ünite planı ile doğayı öğrenme alanı olarak kullanıp çocukların erken okuryazar becerilerini desteklemek, bir ağacın varlığını fark etmek, ağaçla bağ kurmak, ormanların Dünya’mızın doğal dengesini sağlayan en değerli varlık olduğu bilincini kazandırabilmek amaçtır. Ünitenin bölümlerindeki anahtar soruların çocuklara yöneltilerek hazırbulunuşluklarını ortaya çıkartarak çeşitli aktivitelerle öğrenmeyi inşaa etmektir.

An innovative approach to learning that storyline (storyline) in Turkey is not widely used. With the unit plan created with this approach, it is aimed to support the early literacy skills of children by using nature as a learning space, to recognize the existence of a tree, to establish a connection with the tree, and to raise the awareness that forests are the most valuable assets that ensure the natural balance of our Earth.