Projemizin Amacı

Çocukların erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi,Ağacı bir varlık olarak tanıması,Ağaçla olan bağının güçlenmesi,En az bir ağacı tüm özellikleri ile tanıması,Teknolojiyi doğru kullanmayı kavrayabilmesi, yaratıcı olması,Doğayla bir bütün olduğu konusunda farkındalık oluşturulması,Farklı kültürlere ait farkındalık kazanması,İletişim kurarak işbirliği halinde takım çalışmalarında aktif katılım sağlayarak ortak ürünler oluşturabilmesi

Supporting children’s early literacy skills,To recognize the tree as a being,Strengthening its bond with the tree,To recognize at least one tree with all its features,To be able to understand the correct use of technology, to be creative,Creating awareness about being a whole with nature,To gain awareness of different cultures,To be able to create common products by ensuring active participation in teamwork in cooperation by communicating

Okul Uygulamaları

Öyküleştirme Tekniği ile okullarımızda uygulamalar yapılmıştır

Ülke çapında farklı illerden okullarımızda, öyküleştirme yöntemi ile çocuklarımızın ağaç ve doğa sevgisi edinimi sağlanmıştır.